Footer 2

Kontakt

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti:
Milan Božić, generalni sekretar
APR: MB 07062842
PIB: 101511806
Žiro račun: 105-2834938-78 (Aik banka)

© Copyright 2023 Skijaški savez Srbije