Image

[ZLZ] Smučarski klub ZLATIBOR

Osnovne informacije
Miladina Pećinara 2, Zlatibor
+381648517648
sk.zlatibor@gmail.com
Bankovne informacije
PIB: 101881544
Ziro racun: 160-0000000381923-71
Banka: Banca Intesa
Predsednik
Zastupnik
Darko Đurović
Predsednik
direktor@ibczlatibor.rs

Odobreni takmičari

Klub nema odobrene takmičare za trenutnu sezonu.